Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Ελληνο-Γαλλικός Σύλλογος Ιωαννίνων: ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ και ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ 12/518/61284/Γ1/27-05-2011 του ΥΠΔΒΜΘ, από τη σχολική χρονιά 2011-2011 και για τα επόμενα σχολικά έτη, θα διδάσκεται στα δημοτικά σχολεία όλης της χώρας, εκτός από τα Αγγλικά μία και μόνο δεύτερη ξένη γλώσσα, την οποία θα επιλέξει η πλειοψηφία των γονέων και κηδεμόνων με δήλωσή της ως τις 8 Ιουνίου.

Επίσης, σε κάθε Γυμνάσιο, με την Υπουργική Απόφαση αρ.πρωτ 62780/Γ2/2-06-2011, θα διδάσκεται μία και μόνο δεύτερη ξένη γλώσσα, η οποία θα επιλέγεται μεταξύ της Γαλλικής, της Γερμανικής, της Ιταλικής ή της Ισπανικής.

Κατά συνέπεια, το κάθε σχολείο (Δημοτικό και Γυμνάσιο), θα χαρακτηριστεί άπαξ και δια παντός γαλλόφωνο ή γερμανόφωνο.

Πρώτα θύματα αυτής της Υπουργικής Απόφασης είναι οι ίδιοι οι μαθητές:  υποχρεώνονται να ακυρώσουν την αρχική επιλογή τους, εάν δε συμφωνεί με αυτήν της πλειοψηφίας, και εξαναγκάζονται από την επόμενη σχολική χρονιά 2011-2012 να παρακολουθήσουν άλλη 2η ξένη γλώσσα από αυτήν που επέλεξαν και διδάχθηκαν μία ολόκληρη σχολική χρονιά.

Συνέπειες αυτής της Υπουργικής Απόφασης είναι:
 1. Η επιβολή της 2ης ξένης γλώσσας και όχι η επιλογή που αποτελεί βασικό κίνητρο μάθησης.
 2. Η αναγκαστική μετακίνηση των παιδιών σε άλλο σχολείο στην περίπτωση που η επιλογή τους δεν είναι σύμφωνη με τη 2η ξένη γλώσσα του σχολείου φοίτησης.
 3. Η εκμάθηση και διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας δε θα είναι αποτελεσματική καθώς τα τμήματα θα είναι πολυπληθέστερα.
 4. Η εξαγγελθείσα σύνδεση της διδασκαλίας με την απόκτηση ενός διπλώματος/πιστοποίησης της 2ης ξένης γλώσσας δε θα είναι εφικτή.

Υπογραμμίζουμε ότι με τέτοιες αποφάσεις δεν προωθείται η δυνατότητα της πολυγλωσσίας, δεδομένου ότι υπάρχει επαρκές μόνιμο προσωπικό καθηγητών Γαλλικής και Γερμανικής.

Ζητούμε την ενεργητική στήριξή σας για την απόσυρση αυτής της άδικης και αντιπαιδαγωγικής Υπουργικής Απόφασης που θα αποβεί εις βάρος των παιδιών μας.

Ο Ελληνο-Γαλλικός Σύλλογος Ιωαννίνων
Τοπική Επιτροπή Ηπείρου Καθηγητών Γερμανικής της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.
Οι Επιστημονικές ενώσεις των καθηγητών της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Έκπληξη και αγανάκτηση προκάλεσαν στους κλάδους μας οι αιφνίδιες Υπουργικές Αποφάσεις Φ 12/518/61284/Γ1/27-05-2011 και 62780/Γ2/2-06-2011 του ΥΠΔΒΜΘ, στη λογική της περικοπής των δαπανών.  Σύμφωνα με αυτές, από τη νέα σχολική χρονιά 2011-2012 και για τα επόμενα σχολικά έτη θα διδάσκεται στα δημοτικά και γυμνάσια σχολεία μία και μόνο δεύτερη Ξένη Γλώσσα, την οποία θα επιλέξει η πλειοψηφία των γονέων και κηδεμόνων με δήλωσή της, χωρίς να γνωρίζει το αντίκρισμα της επιλογής.

Πρώτα θύματα αυτών των αποφάσεων είναι οι μαθητές μας, διότι:

 1. Επιβάλλεται η 2η ξένη γλώσσα και δεν επιλέγεται, κάτι που αντιτίθεται στα  βασικά κίνητρα μάθησης.
 2. Προτείνεται η αναγκαστική μετακίνησή τους σε άλλο σχολείο στην περίπτωση που η επιλογή τους δεν είναι σύμφωνη με τη 2η ξένη γλώσσα του σχολείου φοίτησης ή η αναγκαστική διακοπή της 2ης ξένης γλώσσας.
 3. Η εκμάθηση και διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας δε θα είναι αποτελεσματική καθώς τα τμήματα θα είναι πολυπληθέστερα.
 4. Η εξαγγελθείσα σύνδεση της διδασκαλίας με την απόκτηση ενός διπλώματος/πιστοποίησης της 2ης ξένης γλώσσας δε θα είναι εφικτή. Πολλοί συνάδελφοι προετοιμάζουν τους μαθητές τους προκειμένου να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης Κ.Π.Γ. και δυστυχώς αυτό διακόπτεται αιφνιδίως, λόγω των Υπουργικών Αποφάσεων που ελήφθησαν ερήμην των άμεσα ενδιαφερομένων. Κατά συνέπεια, οι γονείς υποχρεώνονται να αναζητήσουν εκτός δημόσιου σχολείου μόρφωση και απαραίτητες δεξιότητες ενώ επιβαρύνονται οικονομικά.

Τα επόμενα θύματα είναι οι εκπαιδευτικοί της 2ης Ξένης Γλώσσας, των οποίων ακυρώνεται το διδακτικό-παιδαγωγικό έργο, εφόσον αυτό διακόπτεται βίαια.

Από τα παραπάνω, προκύπτει το συμπέρασμα ότι:
 1. Θα υπάρξει δυσλειτουργία στις σχολικές μονάδες
 2. Απειλούνται θέσεις εργασίας.

 • Επειδή έχουμε ήδη γίνει αποδέκτες πολλών διαμαρτυριών από μαθητές, γονείς και κηδεμόνες,
 • επειδή θεωρούμε ότι αυτά τα μέτρα είναι φιλικά προσκείμενα στην ιδιωτική εκπαίδευση ενισχύοντας την παραπαιδεία και
 • επειδή υποβαθμίζεται η ξένη γλώσσα
Ζητάμε

 1. άμεση απόσυρση των απαράδεκτων Υπουργικών Αποφάσεων
 2. ενίσχυση της πολυγλωσσίας, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κοινοτικές οδηγίες που αφορούν την πολυπολιτισμικότητα της σύγχρονης κοινωνίας.
 3. σεβασμό και αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών της δημόσιας δωρεάν παιδείας.
Καθηγητές Γαλλικής Γλώσσας Περιφέρειας Ηπείρου
Ελληνο-Γαλλικός Σύλλογος Ιωαννίνων
Τοπική Επιτροπή Ηπείρου Καθηγητών Γερμανικής της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.      Γρ. κ. Υπουργού.
2.      Γρ. κ. Υφυπουργού Ε. Χριστοφιλοπούλου.
3.      Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα.
4.      Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης
5.      Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας
6.      Γραφεία Ειδικών Γραμματέων
7.      Γρ. Γ. Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΕ & ΔΕ
8.      Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
9.      Δ/νση Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης - Τμήμα Α΄
10.   Δ/νση Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης - Τμήμα Α΄
11.   Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
12.    Γραφεία Συμβούλων Εκπαίδευσης Εξωτερικού (μέσω ΔΙΠΟΔΕ).
13.   Δ/νση ΠΟΔΕ
14.   Δ/νση Σπουδών Α/θμιας &  Β/θμιας Εκπ/σης
15.   Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
16.   Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού.
17.               Κ.Ε.Ε. Αγ. Ανδρέα 2 10556 Πλάκα, Αθήνα
18.   Ο.Ε.Π.Ε.Κ.
19.   Π.Ε.Κ. ΗΠΕΙΡΟΥ
20.    ΟΛΜΕ,  Κορνάρου 2,   ΑΘΗΝΑ.
21.   ΕΛΜΕ Ν. Ιωαννίνων
22.   ΔΟΕ,  Ξενοφώντος 15α  , ΑΘΗΝΑ
23.   Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Ιωαννίνων
24.   Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου