Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

«Γαλλόφωνοι συγγραφείς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» /"Ecrivains francophones de l’Europe du Sud-Est"


Institut français de Thessalonique, jeudi 22 mars à 18h30 

Présentation de dictionnaire 
"Ecrivains francophones de l’Europe du Sud-Est"
 


L’institut français de Thessalonique vous invite à la présentation du Dictionnaire des Ecrivains Francophones de l’Europe du Sud-Est, travail original de quatre universités, provenant de quatre pays des Balkans, sous la direction des Professeurs Mihaela Chapelan de l’Université Spiru Haret de Bucarest et Georges Fréris de l’Université Aristote de Thessalonique.

Ce projet vise à la mise en valeur de la production littéraire francophone d’une région européenne où la langue française fut dans l'histoire moderne non seulement un outil de communication avec le monde extérieur mais aussi un moyen de compréhension mutuelle. 
Intervenants

Madame Mihaela Chapelan, Professeur de Littérature Française à l’Université Spiru Haret de Bucarest: « Ruptures et/ou continuités identitaires chez les écrivains d’expression française du sud-est européen » 

Monsieur Panayotis Arvanitis, Professeur-Adjoint de Bases de données et de TICE au Département de Langue et de Littérature Françaises de l’Université Aristote de Thessalonique: «Les difficultés d’un projet multilinguiste » 

Monsieur Georges Fréris, Professeur de Littérature Comparée au Département de Langue et de Littérature Françaises de l’Université Aristote de Thessalonique : «Visages de l’Autre dans les Balkans et ailleurs»

__________________________________________
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, Πέμπτη 22 Μαρτίου, ώρα 18.30 

Παρουσίαση λεξικού 
«Γαλλόφωνοι συγγραφείς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» 

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί στην παρουσίαση του λεξικού των Γαλλόφωνων Συγγραφέων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μια πρωτότυπη δουλειά τεσσάρων πανεπιστημιών από τέσσερις χώρες των Βαλκανίων, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Mihaela Chapelan από το πανεπιστήμιο Spiru Haret του Βουκουρεστίου και του καθηγητή Γεωργίου Φρέρη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Αυτό το έργο φιλοδοξεί να αναδείξει τα γαλλόφωνα λογοτεχνικά έργα μιας περιοχής της Ευρώπης όπου η γαλλική γλώσσα υπήρξε, κατά τη σύγχρονη ιστορία, όχι μόνο ένα εργαλείο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, αλλά και ένα μέσο αμοιβαίας κατανόησης. 

Εισηγητές 

κυρία Mihaela Chapelan, καθηγήτρια Γαλλικής Λογοτεχνίας στο πανεπιστήμιο Spiru Haret του Βουκουρεστίου: « Ruptures et/ou continuités identitaires chez les écrivains d’expression française du sud-est européen » 

κύριος Παναγιώτης Αρβανίτης, Επίκουρος καθηγητής Βάσεων Δεδομένων και Νέων Τεχνολογιών στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: «Les difficultés d’un projet multilinguiste » 
Κύριος Γεώργιος Φρέρης, καθηγητής Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης : «Visages de l’Autre dans les Balkans et ailleurs» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου