Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Εγγραφές για την εξεταστική περίοδο Δεκεμβρίου 2012


Session : décembre 2012

DELFDALFSORBONNE
 


Δηλώσεις συμμετοχής :
Dates d' inscriptions :
1 - 12 / 10 /2012

νέα διπλώματα
nouveaux diplômes
  DELF    A1prim – A2 prim
SORBONNE   B1Για τις εγγραφές των μαθητών συμπληρώστε τις συνημμένες νέες ονομαστικές καταστάσεις για DELF(A1-A2-B1-B2), DALF(C1-C2), SORBONNE(B1-B2-C1-C1litt-C2) και paquet SORBONNE-DELF(B1-B2)
-- 

tél : 2310-821231(124)cal_mai2013__ift_gr.xls 21 kb

cond.inscript.gr.pdf 72.4 kb

fiche_insc_coll.xls 35 kb

inscriptions_gr.doc 26.5 kb

cal_dιc2012_ift_gr.xls 21 kb

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου